Yazdır  | http://www.yeniozgurpolitika.org/?bolum=haber&hid=59918
Brauns ve Kiechle PKK’yi yazdı

11 Haziran 2010
Yeni_Özgür_Politika Dr.Nikolaus Brauns ve Av.Brigitte Kiechle’nin birlikte kaleme aldıkları „PKK. Özerklik, AB ve İslam arasında Kürt Özgürlük Mücadelesi’nin perspektifleri“ kitabı, Almanca’da çıkan en geniş eser niteliğini taşıyor.
Kürt Özgürlük Mücadelesi ile ilgili yabancı dildeki bilgi açığını kısmen kapatan „PKK. Özerklik, AB ve İslam arasında Kürt Özgürlük Mücadelesi’nin perspektifleri“ başlıklı kitap çıktı. Dr. Nikolaus Brauns ve Av. Brigitte Kiechle’nin birlikte kaleme aldığı kitapta, PKK öncülüğündeki mücadele sol bir perspektiften ele alınıyor. 500 sayfalık çalışma, Almanca olarak Schmetterling Verlag tarafından yayımlandı. Kürt sorununun çözümü olmadan Ortadoğu’da demokratik gelişmenin ve kalıcı bir barış perspektifinin ortaya çıkmayacağı tespitinden yola çıkan kitap, AKP hükümetinin ‘açılım’ politikasını da değerlendirmeye tabi tutan güncel bir çalışma. Kürt sorununun tarihsel kökenleri ile PKK tarihine yer veren Brauns ile Kiechle, Kuzey Kürdistan’daki sivil alan örgütlenmeleri yanı sıra KCK’nin Kürdistan’ın diğer parçalarındaki örgütlenmelerini de işliyor.

„PKK. Özerklik, AB ve İslam arasında Kürt Özgürlük Mücadelesi’nin perspektifleri“ (PKK. Perspektiven des kurdischen Freiheitskampfes: Zwischen Selbstbestimmung, EU und Islam) kitabı, Kürt kadın özgürlük hareketine de geniş yer ayırıyor. ‘Türkiye’deki kadın sorunu’ başlığı ile başlayan bölümde hem kadının Kürt toplumundaki pozisyonu, hem de PKK’deki cins mücadelesi inceleniyor. Objektif olarak genelde Ortadoğu’da, özelde de Kürdistan’da kadın sorununun sistem yıkıcı bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan yazarlar, Kürt kadın hareketinin karşılaştığı zorlukları mercek altına alıyor. Ancak kitapta kadınların kültür taşıyıcı olarak rolleri sorgulanıyor. Ağırlıkta Av.Kiechle tarafından hazırlanan bu bölümde kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerin ataerkil niteliğine göre sorgulanması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca teoride çözümlenen mevcut aile modelinin pratikte aşılabilmesi için alternatif bir model geliştirme ihtiyacı da vurgulanıyor.

‘Açılım’daki hesap farklı

Kitabın devamında ‘AKP ve Erdoğan: Kürt sorununun çözümü için umut taşıyıcı mı?’ başlıklı bölümde 2002 sonrası süreç değerlendiriliyor. AKP ile Kemalist güçler arasındaki çelişkilere de yer veren kitapta, AKP hükümetinin ‘demokratik açılımı’ KCK Önderi Abdullah Öcalan’ın barış inisiyatifinin bir sonucu olarak değerlendirilirken, şu belirleme yapılıyor: „Hükümetin amacının Kürt sorununun çözümü değil de, Kürt isyanının bastırılması ve PKK’nin imhası olduğu görülüyor.“

Brauns ile Kiechle AB müzakere sürecini de Kürt sorunu çerçevesinde ele alıyor. Kürtlerin AB sürecini, Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağlar beklentisiyle desteklediğini belirten yazarlar, gerçekte ise AB’nin sorunu ağırlaştıran bir duruşa sahip olduğunu vurguluyor. AB’nin Kürt sorununa yaklaşımını „sinizm“ olarak adlandıran Brauns ile Kiechle, „AB sürecinin itkisi insan hakları ile ilgili hususlar değil, ekonomik ve jeostratejik hususlardır“ vurgusunu yapıyor. Öcalan’ın da bu konuya dikkat çektiğini hatırlatan kitapta olası bir üyeliğin Kürdistan üzerindeki olumsuz etkileri mercek altına alınıyor.

Kitabın devamında Kürt sorunu çerçevesinde Almanya-Türkiye ilişkileri, Güney Kürdistan’daki federe bölgenin durumu ve sınıf sorunu inceleniyor. Kitap geleceğe dönük bir değerlendirme ile bitiyor.

‘PKK modern Kürtlüğün ebesidir’

Brauns ile Kiechle PKK öncülüğündeki Kürt özgürlük mücadelesini antikapitalist bir perspektiften ele alıyor. „PKK’nin bu büyümesi ve varlığını sürdürüyor olması öncelikle Türk devletinin Kürt halkına karşı sürdürmüş olduğu inkar ve zoraki asimilasyon politikasının sonucudur“ tespitini yapan yazarlar, PKK’yi Türkiye’deki modern Kürtlüğün ebesi olarak nitelendiriyor. Kürtlüğün ve PKK kimliğinin bu nedenle Kürt toplumunun geniş kesimlerinde neredeyse eşanlamlı bir hal aldığı belirtiliyor. Yine PKK’nin Kürtlere verdiği öz güven, 1990 sonrası gelişen kurumlaşmanın ön koşulu olarak nitelendiriliyor.

Ancak antiemperyalizm ve antikapitalizm bakımından net bir çizginin sürekli olarak korunmadığı belirlemesine de yer veriliyor. Kitabın birçok yerinde iyi niyetli bir eleştiri olarak dile getirilen bu hususla birlikte, antikapitalist ve antineoliberal mücadelenin teoride gelişkin olmasına rağmen, pratikte yeterince uygulanmadığı ifade ediliyor. PKK’yi sosyalist bir hareket olarak nitelendiren Brauns ile Kiechle kitaplarında şunları belirtiyorlar: „Ulusal kurtuluş mücadeleleri genelde yurtsever, ulusal-demokratik bir hareketten doğar. Bu hareketlerden daha sonra, daha radikal bir kısmın yönünü sosyalizme çevirmesi olasıdır. Her türlü ulusal kimlik ve kültürün bastırılmakla kalmayıp tamamen inkar ve imha edildiği Kürdistan’da ise mücadelenin başlangıcında, bu Kürt ulusal kimliğin yeniden canlanmasını sosyalizme giden yolda temel bir adım olarak gören bir grup sosyalist aydın vardı.“

Nikolaus Brauns, Brigitte Kiechle: PKK. Perspektiven des kurdischen Freiheitskampfes: Zwischen Selbstbestimmung, EU und Islam. Schmetterling Verlag. ISBN: 3-89657-564-3.

HABER MERKEZİ
Frankfurt’ta tanıtılacak

Nikolaus Brauns ile Brigitte Kiechle’nin hazırladığı kitabın tanıtımı çeşitli kentlerde yapılacak. Berlin’de önceki gün Junge Welt Ladengalerie’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına kitabın iki yazarı da hazır bulundu.

Frankfurt’ta Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK) Frankfurt birimi tarafından düzenlenen tanıtıma ise Brigitte Kiechle katılacak. Tanıtım 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Grüneburgweg durağına yakın Finkenhofstr. 17 adresindeki Cafe Wiesengrund’da yapılacak.
© 2006 - 2007 Yeni Özgür Politika