Arbetarrörelsens Arkiv Och Bibliotek

Biblioteket /

Boktips / januari 2006

Nikolaus Brauns: Schafft Rote Hilfe! : Geschichte und Aktivitäten der proletarischen Hilfsorganisation für politische Gefangene in Deutschland, 1919-1938. Pahl-Rugenstein, 2003. 345 s. : ill.

Rote Hilfe Deutschland var en organisation nära knuten till tyska kommunistpartiet KPD. Dess förste ledare var Wilhelm Pieck, efter kriget president i Östttyskland (DDR). I denna dokumentation, rikt illustrerad, skildras verksamheten från 1919 fram till 1938, kampen mot nazismen och kampen för de politiska fångarna i Tyskland. Viktiga personer som förekommer i skildringen är Herbert Wehner, senare riksdagsman för SPD, författarna Kurt Tucholsky, Erich Mühsam och Carl von Ossietzky, Herbert Vogeler, Albert Einstein och Thomas Mann. Senare kom verksamheten delvis att fortsätta inom DDR, och organisationen existerar än idag, se hemsidan www.rote-hilfe.de. Organisationen hade en stor internationell verksamhet, t.ex. engagerade man sig för de amerikanska anarkisterna Sacco och Vanzetti, som avrättades 1927.

http://www.arbarkiv.nu/bibl_boktips_2006-01.htm